Martin Kombrink

5.000.000 stappen voor de PTSS Buddyhond

Meer informatie

Mijn naam is Martin en van April tot Oktober 2021 ga ik een tocht van 5.000 kilometer oftewel 5 miljoen stappen lopen voor de PTSS buddyhond. Dit wordt een tocht door de Rocky Mountains van Mexico naar Canada (zie kaart). Ook wel bekend als de Continental Divide Trail. Jij kunt met mij mee wandelen om de buddyhonden van KNGF Geleidehonden te steunen.

Ik voer mijn tocht uit om meer aandacht te geven aan de PTSS buddyhonden van KNGF Geleidehonden. Ik wil met mijn reis anderen inspireren om ook in actie te komen en om te doneren aan de opleiding van PTSS buddyhonden. In mijn werk voor de Politie en Defensie zie ik hoe collega's zich inzetten voor de maatschappij, voor onze normen en waarden. Met verdriet zie ik ook dat sommige van hen zwaar beschadigd worden door PTSS, niet geholpen kunnen worden door therapie en hoe zij vervolgens wel een 'normaal' leven op kunnen bouwen dankzij een buddyhond van KNGF Geleidehonden. Zonder deze ondersteuning hadden sommige anders niet verder gekund.

Wat mij raakt is de ongekende loyaliteit en inzet van de hond aan zijn baas. Juist aan de mensen die het zo nodig hebben vanwege hun beperking en/of zich zo hebben ingezet voor anderen. Daarom wil ik mijn loyaliteit en inzet uiten naar KNGF Geleidehonden en met deze campagne wil ik iedereen uitnodigen om mee te wandelen voor de PTSS buddyhond.

 

14/05/2020
14:24

rens

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.